Etický kodex kempaře jako sada doporučení na co nezapomenout při kempování s obytným vozem či karavanem od půjčovny obytných a expedičních vozů Tři lamy z Českých Budějovic

Etický kodex kempaře

Těchto pár pravidel je jedním ze způsobů, kterým Asociace kempování a karavaningu vzdělává veřejnost. Není to nic nového, nic co by ohleduplní lidé nevěděli a neznali. Jen občas se dostanete do nového prostředí, mezi jinou komunitu lidí a proto není od věci si tyto zásady připomenout . Právě proto, abyste nebyli jako „lamy“ 😊
Etický kodex kempaře jako sada doporučení na co nezapomenout při kempování s obytným vozem či karavanem od půjčovny obytných a expedičních vozů Tři lamy z Českých Budějovic

Pravidla kempování s obytným vozem nebo karavanem

1. Pokora, pořádek a respekt jsou základem cestování

Cestuji, abych poznával cizí zvyklosti, nikoli, abych šířil ty své. Respektuji místní pravidla. Jsem ohleduplný k okolní přírodě, obyvatelům i k vybavení kempu.

 

2. Kempuji tam, kde je to dovoleno

Pokud si nejsem jist, zeptám se. Informuji o svých úmyslech (mám psa, rozdělám oheň, budu grilovat…) Nastuduji si pravidla a zvyklosti dané země.

3. Po mém kempování nic nezůstane

Místo, na kterém kempuji, po sobě zanechám minimálně ve stejném, ne-li lepším stavu. Nezanechávám po sobě odpadky, psí exkrementy, vylitou toaletu apod.

4. Nekradu a neničím

Co není moje, ponechám na původním místě. Se zařízením kempu zacházím ohleduplně.

5. Po příjezdu pozdravím sousedy

Pozdrav s úsměvem je víc než peníze v obálce. Nestydím se používat slova „děkuji“ a „prosím“.

Etický kodex kempaře jako sada doporučení na co nezapomenout při kempování s obytným vozem či karavanem od půjčovny obytných a expedičních vozů Tři lamy z Českých Budějovic

6. Respektuji soukromí druhého

Nenarušuji komfortní zónu ostatních. Nechodím zkratkou přes parcelu sousedů, respektuji právo na soukromí a intimitu ostatních.

7. Neruším noční klid

Pokud se chci v noci bavit, ujistím se, že to sousedům nevadí. Respektuji místní zvyklosti ohledně nočního klidu. Pokud na místo přijíždím v noci, chovám se tak, abych nevzbudil ostatní. Zbytné věci nechám na ráno.

8. Děti a psi na bezpečném místě

Pokud mám s sebou dětí nebo čtyřnohé společníky, vybírám pro jejich hraní a volný pohyb vhodný a bezpečný prostor, kde nebudou rušit ostatní kempaře.

9. Neobtěžuji ohněm

Pokud griluji či zakládám oheň, ujistím se, že je to na daném místě bezpečné a povolené, a že to mému okolí nevadí. Neobtěžuji sousedy kouřením. V případě nouze mám oheň čím uhasit. Při odjezdu se přesvědčím, že je ohniště uhašeno.

10. Dřevo beru s rozmyslem

Pokud se rozhodnu využít dřeva v okolí k táboráku, využiji jen takové množství, které je nezbytné. Myslím i na budoucí kempaře a nikdy nekácím živé stromy.

11. Nenechávám běžet motor na místě

Pokud startuji vozidlo, tak jen proto, že odjíždím. Nespouštím k kempu motor kvůli dobíjení baterie či zahřívání. Neobtěžuji sousedy hlukem a spalinami z motoru či elektrocentrály.

Etický kodex kempaře jako sada doporučení na co nezapomenout při kempování s obytným vozem či karavanem od půjčovny obytných a expedičních vozů Tři lamy z Českých Budějovic

12. V kempu jezdím pomalu a opatrně

13. Vím, kam s odpadní vodou a WC

Pokud je v místě toaleta, vždy ji udržuji v čistotě a nevylévám do ní věci, které tam nepatří. Důsledně hlídám, kam vylévám chemickou toaletu. Odpadní vodu a splašky nikdy nevylévám pod karavan nebo do přírody.

14. Nedělám ostatním, co nemám rád

14. V případě nouze vždy pomůžu ostatním karavanistům či kempařům

Etický kodex kempaře jako sada doporučení na co nezapomenout při kempování s obytným vozem či karavanem od půjčovny obytných a expedičních vozů Tři lamy z Českých Budějovic

Zdroj: www.akkcr.cz

Vyražte kempovat s jedním z našich obytných vozů a užijte si zábavu se vším vychytaným vybavením, ať kempujete kdekoli.